1400/7/6 سه‌شنبه

برگزاری جلسه مجازی تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان


تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان

در تاریخ 1400/07/06 از ساعت 10 تا 11:30 دقیقه جلسه آنلاین تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان با حضور آقای مهندس عباس فلاح معاون دفتر آموزش و ترویج و آقای قاسم برزگر سرپرست اداره آموزش کارکنان با رؤسا و رابطین آموزش استانها برگزار گردید و پس از صحبت های مهندس فلاح و آقای برزگر به سوالات  روسا و رابطین آموزشی استانها در این ضمینه پاسخ داده شد.