دوشنبه 8 آذر 1400   18:06:09
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
برگزاری سیزدهمین کارگروه ترویج
سیزدهمین کارگروه توسعه و ترویج استاندارد در تاریخ 1400/08/26 برگزار شد.


برگزاری جلسه مجازی تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان
تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان


نشست معاونت تدوین و ترویج به همراه مدیران با استان های منطقه یک
در تاریخ 1400/04/23 نشست معاونت تدوین و ترویج استاندارد به همراه مدیران معاونت با استان های منطقه یک (خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان) در جلسه ای مجازی برگزار شد.


برگزاری سیزدهمین کارگروه ترویج
برگزاری جلسه مجازی تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان
دومین شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی در سازمان ملی استاندارد ایران با مسئولیت دفتر آموزش و ترویج برگزار گردید.
دومین گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج استاندارد با مشارکت فعالانه مدیران کل و معاونین استانداردسازی منطقه 3 برگزار شد.
نشست معاونت تدوین و ترویج به همراه مدیران با استان های منطقه یک
دسترسی سریع
1400/4/5 شنبه