جمعه 28 مرداد 1401   14:41:30
بيشتر
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
1400/9/29 دوشنبه
جهت مشاهده مقالات ترویجی بر روی نام مقاله کلیک کنید.

1- مقاله IEC , ISO و فناوری اطلاعات و ارتباطات