پنجشنبه 29 مهر 1400   21:21:42
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
برگزاری جلسه مجازی تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان
تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان


نشست معاونت تدوین و ترویج به همراه مدیران با استان های منطقه یک
در تاریخ 1400/04/23 نشست معاونت تدوین و ترویج استاندارد به همراه مدیران معاونت با استان های منطقه یک (خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان) در جلسه ای مجازی برگزار شد.


برگزاری جلسه شماره 184 کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
یکصد و هشتاد و چهارمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد در تاریخ 13 تیرماه سال جاری با حضور اعضاء برگزار گردید.


برگزاری جلسه مجازی تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان
دومین شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی در سازمان ملی استاندارد ایران با مسئولیت دفتر آموزش و ترویج برگزار گردید.
دومین گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج استاندارد با مشارکت فعالانه مدیران کل و معاونین استانداردسازی منطقه 3 برگزار شد.
نشست معاونت تدوین و ترویج به همراه مدیران با استان های منطقه یک
برگزاری جلسه شماره 184 کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
دسترسی سریع
1400/4/5 شنبه